Všechny druhy výrobku Hraška splňují podmínky dle bodu b) Pravidel pro dobrovolné označování „Česká potravina“ vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Sekcí potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny (Č.J.: 8507/2016-MZE-18122) dne 1.3.2016:

Součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v písmeni a) a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek.