CERIA, s.r.o. získala certifikát "schváleného vystavovatele pro Slow Food Fair 2010", který potvrzuje, že registrované produkty splňují kriteria kvality Slow Food Deutschland e.V.